PROJEKTAVIMO PASLAUGOS

Įmonės projektuotojai yra atestuoti Ypatingų statinių projektų ir projekto dalių vadovai bei projekto vykdymo priežiūros vadovai.

Galime pasiūlyti įvairių projektų sprendimų variantų.

Visi projektai atliekami nuo dokumentų gavimo iš užsakovo iki statybos leidimo išdavimo, esant būtinybei atliekame ir projekto vykdymo priežiūrą.

Įmonėje dirbantys darbuotojai yra išklausę energiškai efektyvių pastatų (A, A+, A++) projektavimo mokymus ir gali projektuoti tokios klasės pastatus. Mūsų pateiktas pastato energinio naudingumo projektavimo sertifikatas garantuos, kad mūsų suprojektuotas pastatas atitinka jam nurodomą energinio naudingumo klasę.

TIPINIO VIENBUČIO AR DVIBUČIO 

GYVENAMOJO NAMO PROJEKTO PAKETAS


1. Bendroji dalis - bendrieji statinio rodikliai, aiškinamasis raštas, techninės specifikacijos, pastato energinio naudingumo projektavimas ir kiti pridedamieji dokumentai.

2. Sklypo sutvarkymo (plano) dalis - aiškinamasis raštas, techninės specifikacijos, situacijos planas (nurodoma aplinka ir gretimybės) sklypo planas (nurodoma sklypo riba, pastato vieta sklype ir t.t.) sklypo vertikalus planas (nurodoma statinių ir sklypo reljefo lygiai, projektuojami sklypo aukščiai), sklypo sutvarkymo planas (nurodoma keliai, gatvės ir sklypo dangos), suvestinis sklypo inžinerinių tinklų  planas (nurodoma vandentiekio, nuotekų ir elektros tinklai viename brėžinyje).

3. Architektūrinė dalis - aiškinamasi raštas, sprendimus pagrindžiantys skaičiavimai, techninės specifikacijos, planai su matmenimis, fasadai su spalviniu sprendimu, pjūviai, detalės: grindų, sienos, stogo, pastato 3D vizualizacija).

4. Konstrukcijų dalis - aiškinamasi raštas, sprendimus pagrindžiantys skaičiavimai, techninės specifikacijos (pamatų planas, pamatų pjūviai, mūro planas ir pjūviai, stogo laikančių konstrukcijų planas).

5. Elektros įvadas - nuo įvadinės elektros apskaitos spintos ant sklypo ribos iki namo. Nesant apskaitos spintai ant sklypo ribos - derinama atskirai.

6. Vandentiekio įvadas bei nuotekų šalinimas - prisijungimas nuo gatvėje esančių tinklų iki namo. Nesant kvartalo tinklų projektuojami vietiniai nuotekų valymo įrengimai bei gręžinys vandeniui.

PAPILDOMOS PROJEKTO DALYS VIENBUČIO AR DVIBUČIO 

GYVENAMOJO NAMO PROJEKTUI

1. Dujofikavimo dalis. Planuojant pastatą šildytis dujomis, jei šalia sklypo yra galimybė atsivesti dujas, galime pasiūlyti šią projekto dalį papildomai.
2. Šildymo ir vėdinimo dalis. Norint užtikrinti pastato energetinį efektyvumą, rekomenduojame šią projekto dalį pasirengti kartu su projektu - tai padėtų efektyviau parinkti projektinius sprendinius bei garantuotų projektuojamą energetinio efektyvumo klasę.

3. Vidaus vandentiekio ir nuotekų dalis. Šią dalį rekomenduojame suprojektuoti, jei namo išplanavimas sudėtingesnis -  pastatas yra šlaite ar planuojamas rūsys.

Prašome peržiūrėti mūsų projektų galeriją, gal rasite savo svajonių namą

Plačiau apie projektus galite pasiskaityti musu Facebook puslapyje

(Projektų galerija pildoma.)