KITOS PASLAUGOS

 

Konsultacijos projektavimo ir statybos klausimais

Mūsų atliktų projektų statinio projekto vykdymo priežiūra

Pastatų ar patalpų padalinimas (atskyrimas) į atskirus turtinius vienetus

Atskirai galime pasiūlyti šias projekto dalis

  • Architektūrinė dalis
  • Konstrukciniai brėžiniai ir skaičiavimai
  • Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimas
  • Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas
  • Pastato energinio naudingumo projektavimą